ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ                                                                   ХАРЬКОВСКИЙ ЧАСТНЫЙ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ                                                                         УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС                                                                                                      КОМПЛЕКС
ЛІЦЕЙ ШААЛАВІМ                                                                                       ЛИЦЕЙ ШААЛАВИМ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                              ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


НАКАЗ

03.06.2019 р.                                                                                                      №______

Про зарахування учнів до складу 1 класу

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України
«Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 2.04.2000
№ 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»,
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Статуту Харківського приватного
навчально-виховного комплексу «Ліцей Шаалавім» Харківської області , наказу
Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1
класу загальноосвітніх навчальних закладів» та на підставі заяв батьків про
зарахування дітей до загальноосвітнього навчального закладу, медичних карток
(форма № 086-о).

НАКАЗУЮ:

1. Зарахувати до складу учнів 1 класу:

1 Вахета Назар Олегович
2 Вахета Ніка Олегівна
3 Зима Назар Сергійович
4 Кисіль Ростислав Владиславович
5 Компанієць Ростислав Юрійович
6 Лебець Андрій Сергійович
7 Піддубний Сільвестр Євгенович
8 Сіноліций Марк Ігорович
9 Соломаха Марк Владиславович
10 Уварова Поліна Володимирівна
11 Шапоренко Михайло Вікторович
12 Шелудякова Марина Олександрівна
13 Юр’єва Кира Євгенівна

2. Секретарю ліцею Кривоніс І.О.:
2.1. Внести прізвища учнів до алфавітної книги за відповідною літерою та до
бази ІСУО.

3. Класному керівникові Маценко В.Г.
3.1. Завести особисту справи на кожного учня;
3.2. Передати список учнів класу до медичного кабінету ліцею.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

Директор                                                                                   Є.Е. Перський

ХП НВК «Ліцей Шаалавім»