ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ                                                                   ХАРЬКОВСКИЙ ЧАСТНЫЙ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ                                                                         УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС                                                                                                      КОМПЛЕКС
ЛІЦЕЙ ШААЛАВІМ                                                                                       ЛИЦЕЙ ШААЛАВИМ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                              ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


НАКАЗ

06.06.2018р.                                                                                                                      № ____

Про переведення учнів
9А класу
ХПНВК «Ліцей Шаалавім»
до наступного класу

На виконання частини 8 ст. 12 Закону України «Про освіту», ст. 16
Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення
державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти
і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979, Порядку переведення учнів
(вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №
762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за №
924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та
срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, наказів Міністерства освіти і
науки України від 22.08.2018 № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на
основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11.09.2018 за № 1030/32482, від 25.01.2019 № 59 «Про
проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації
осіб, які здобувають загальну середню освіту», від 01.02.2019 № 116 «Про
внесення зміни до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року № 59»,
листів Міністерства освіти і науки України від 28.01.2019 № 1/11-833 «Про
проведення урочистостей з нагоди вручення документів про загальну
середню освіту», від 23.01.2019 № 1/9-41 «Методичні рекомендації щодо
особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у
2018/2019 н. р.», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від
09.04.2018 № 83 «Про порядок організованого закінчення 2018/2019
навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-
х, 11(12)-х класів закладів загальної середньої освіти усіх типів і форм
власності м. Харкова» , Управління освіти адміністрації Слобідського району

Харківської міської ради від 09.04.2019 №105-о/д «Про порядок
організованого закінчення 2017/2018 навчального року та проведення
державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів усіх типів і форм власності Слобідського району м.
Харкова», п. 2.28 Статуту Харківського приватного навчально-виховного
комплексу «Ліцей Шаалавім» Харківської області, на підставі результатів
підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів та державної
підсумкової атестації, за рішенням педагогічної ради (протокол 24.05.2019 р.
№ 6 )

НАКАЗУЮ:

1. Перевести до 10-го класу:

1. Головченко Ілля Ігорович
2. Зима Руслан Сергійович
3. Іваненко Дмитро Романович
4. Коробко Ярослава Станіславівна
5. Мартишко Єлизавета Максимівна
6. Мартов Вадим Олексійович
7. Мішин Роман Артемович
8. Рудавін Даніїл Костянтинович
9. Славська Катерина Романівна
10. Славутський Михайло Євгенійович
11. Шахкян Софія Каренівна

2. Класному керівнику Гоеназі М.В. :

2.1. Зробити відповідні записи на сторінках класного журналу в
розділі «Зведений облік навчальних досягнень учнів» у графі «Рішення
педагогічної ради…» та в особових справах учнів.

До 07.06.2019 р.
2.2. Видати учням табелі успішності (свідоцтва про базову загальну
середню освіту) з результатами навчальних досягнень.

07.06.2019 р.

3. Секретарю Кривоніс І.О. оприлюднити відповідне рішення
педагогічної ради на офіційному веб-сайті загальноосвітнього навчального
закладу.

До 11.06.2019 р.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор ХПНВК «Ліцей Шаалавім»                                                Є.Е.Перський